Uvjeti sudjelovanja u PIPI programu vjernosti

I. Uvodne odredbe

PIPI BEVERAGES d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Stinice 59, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem (MBS): 060397453, OIB (Porezni broj): 04639062985, telefon: 014881270  (dalje u tekstu: PIPI) voditelj je programa nagrađivanja vjernosti pod nazivom PIPI program vjernosti ili skraćeno PIPI program (dalje u tekstu: Program), a koji se provodi na području pružanja usluge PIPI online trgovine odnosno na području Republike Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

Ovi uvjeti sudjelovanja u Programu (dalje u tekstu: Uvjeti) uređuju odnos PIPIJA kao voditelja Programa te svake osobe koja dobrovoljno sudjeluje u Programu kao njegov član.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uvjete. Pozivamo Vas da se upoznate i s našim  Pravilima o obradi i zaštiti osobnih podataka kojima je uređena obrada i zaštita podataka osoba koje sudjeluju u Programu te Općim uvjetima korištenja PIPI on line trgovine koja se nalazi na internetskoj stranici  shop.pipi.com.hr putem kojem pristupate članstvu u Programu.

Ukoliko imate pitanja vezana za ove Uvjete i Pravila o obradi i zaštiti podataka kao i za Opće uvjete korištenja PIPI on line trgovine, ili bilo kakvih drugih pitanja, možete nam se obratiti na e-mail adresu [email protected].

II. Svrha i način provođenja programa

Svrha Programa je omogućiti članovima Programa da kupnjom PIPI pića na prodajnim mjestima ostvaruju pogodnost besplatnog stjecanja proizvoda koje PIPI prodaje putem svoje online trgovine na internetskoj stranici shop.pipi.com.hr (dalje u tekstu: internetska stranica), i to na niže opisani način.

Ispod svakog čepa Pipi boce od 0,25L, 0,5L,  1L i 2L, nalaze se kodovi. Registrirani članovi Programa koji su na internetskoj stranici stvorili svoj korisnički račun imaju mogućnost, nakon kupnje PIPI pića u nekoj od navedenih ambalaža, pristupiti posebnom obrascu za unos kodova do kojeg dolaze pritiskom na „unesi kod“  na svom korisničkom profilu na internetskoj stranici, te u isti unijeti kod. Unosom kodova na navedeni način, član skuplja bodove tzv. PIPICE. Jedan kod nosi jedan bod (1 PIPICU). Kada član Programa skupi dovoljan broj PIPICA, iste može zamijeniti za proizvod čija cijena odgovara broju skupljenih PIPICA.  U nastavku je popis proizvoda koji se prodaju na PIPI online trgovini sa brojem PIPICA koje je potrebno skupiti kako bi se iste mogle zamijeniti za pojedini proizvod.

Opis proizvoda Naziv proizvoda Prodajna cijena (s PDV-om) Broj PIPICA potreban za zamjenu za proizvod
T-shirt ilustracija (ženski i muški kroj)   Tisak na platnu “Izvol’te” 15,93€ (120,02HRK) 50
T-shirt ilustracija (ženski i muški kroj) Tisak na platnu “Simpatičan” 15,93€ (120,02HRK) 50
T-shirt ilustracija (ženski i muški kroj) Tisak na platnu “Masu opušten” 15,93€ (120,02HRK) 50
T-shirt ilustracija (ženski i muški kroj) Tisak na platnu “Moje bove” 15,93€ (120,02HRK) 50
T-shirt štik (ženski i muški kroj) T-shirt “Nudim sve” 17,25€ (129,97HRK) 60
T-shirt štik (ženski i muški kroj) T-shirt „Sloboda narančicama“ 17,25€ (129,97HRK) 60
T-shirt štik (ženski i muški kroj) T-shirt „Pipi“ 17,25€ (129,97HRK) 60
T-shirt štik (ženski i muški kroj) T-shirt „Narančica“ 17,25€ (129,97HRK) 60
T-shirt štik (ženski i muški kroj)                            T-shirt „Modna ikona“ 17,25€ (129,97HRK) 60
Polo štik (ženski i muški kroj) Polo „Nudim sve“ 19,91€ (150,01HRK) 80
Polo štik (ženski i muški kroj) Polo „Sloboda narančicama“ 19,91€ (150,01HRK) 80
Polo štik (ženski i muški kroj) Polo „Pipi“ 19,91€ (150,01HRK) 80
Polo štik (ženski i muški kroj) Polo „Narančica“ 19,91€ (150,01HRK) 80
Polo štik (ženski i muški kroj) Polo „Modna ikona“ 19,91€ (150,01HRK) 80
Maska za mobitel (Samsung, Huawei i iPhone)   Maskica „Izvol’te“   13,27€ (99,98HRK) 40
Maska za mobitel (Samsung, Huawei i iPhone)   Maskica „Simpatičan“ 13,27€ (99,98HRK) 40
Maska za mobitel (Samsung, Huawei i iPhone)   Maskica „Masu opušten“ 13,27€ (99,98HRK) 40
Maska za mobitel (Samsung, Huawei i iPhone) Maskica „Moje bove“ 13,27€ (99,98HRK) 40
Torba   #bolimePipi kesa 13,27€ (99,98HRK) 40
Rokovnik Pipisanka 14,60€ (110,00HRK) 50

Zamjena PIPICA za željene proizvode provodi se naručivanjem pojedinog proizvoda kao registrirani korisnik u PIPI online trgovini gdje se članu Programa zaključivanjem narudžbe automatski s njegovog računa skida broj PIPICA potrebnih za određeni proizvod.

Članovi Programa mogu uz zamjenu PIPICA za proizvode, istodobno i kupovati proizvode u skladu s Općim uvjetima prodaje. PIPICE je moguće mijenjati za proizvod isključivo za ukupan broj PIPICA, koje su u skladu s gore navedenom tablicom potrebne za zamjenu za određeni proizvod.

III. Stjecanje članstva u programu

Osoba koja želi postati član Programa registrira se na internetskoj stranici stvaranjem korisničkog računa te daje podatke potrebne za provođenje Programa.

Registracijom i stvaranjem korisničkog računa podnositelj daje zahtjev za članstvo u Programu te bezuvjetno prihvaća ove Uvjete. 

Članstvo u Programu je besplatno i na dobrovoljnoj osnovi. Bilo koja fizička osoba koja ima poslovnu sposobnost i prebiva na području provođenja Programa (Republika Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora) može postati članom Programa.

IV.  Stanje bodova (Pipica)

Bodovi (PIPICE) članova Programa bilježe se na korisničkom računu na internetskoj stranici nakon unosa kodova, na kojem ih članovi Programa mogu u svako doba pogledati. Član Programa pristupa korisničkom računu prijavom na internetskoj stranici preko e-mail adrese i lozinke koje je naveo prilikom registracije i stvaranja korisničkog računa. Svaki registrirani korisnik internetske stranice može pregledavati stanje PIPICA i pojedinačne aktivnosti registriranog korisnika, nakon što unese podatke za pristup.

Pritužbe na točnost ili potpunost stanja korisničkog računa član Programa može podnijeti na e-mail [email protected] najkasnije u roku mjesec dana uz prilaganje odgovarajuće potvrde ili računa izdanih od strane PIPIJA.

Ukoliko član Programa nije u mogućnosti riješiti s PIPIJEM svoju pritužbu te od PIPIJA primi konačan odgovor u kojem PIPI navedeno potvrđuje, član Programa se može se obratiti Sektoru tržišne inspekcije pri Ministarstvu gospodarstva, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, internetska stranica gospodarstvo.gov.hr.

V.  Trajanje programa i istek bodova (Pipica)

Ovaj Program provoditi će se neodređeno vrijeme. Svaki pojedini prikupljeni bod (PIPICA) vrijedi 12 mjeseci od kada je na način opisan u članku II. (unosom koda) zaveden u korisničkom profilu člana Programa. Svaki pojedini bod (PIPICA), za koji je istekao prethodno navedeni dvanaestomjesečni rok, se automatski briše iz korisničkog profila te isti više nije moguće iskoristiti u svrhu zamjene za proizvode na PIPI online trgovini, već je član Programa ovlašten u tu svrhu i nadalje koristiti isključivo bodove (PIPICE) kojima nije istekao navedeni rok trajanja te prikupljati nove bodove (PIPICE).

VI. Otkaz, obustava i izmjene uvjeta sudjelovanja u programu

Član Programa je ovlašten otkazati sudjelovanje u Programu u bilo koje doba bez otkaznog roka u pisanom obliku (slanjem otkaza na adresu PIPI BEVERAGES d.o.o., Stinice 59, 21 000 Split, uz napomenu PIPI program vjernosti ili putem e-maila na e-mail [email protected]). Otkaz stupa na snagu nakon isporuke istog na prethodno navedene kontakt adrese. U tom se slučaju smatra da su bodovi (PIPICE) istekle te član Programa za njih nema pravo na naknadu. PIPI će u tom slučaju bez odlaganja ukloniti korisnički račun člana Programa. U slučaju nove registracije član Programa ne može  koristiti povlastice ostvarene iz prethodnog sudjelovanja u Programu.

PIPI je ovlašteni jednostrano otkazati korisnički račun i isključiti člana Programa iz sudjelovanja u Programu u slučaju sumnje da član Programa krši ove Uvjete kao i Opće uvjete korištenja PIPI online trgovine.

PIPI zadržava pravo obustave Programa u bilo koje doba uz pridržavanje otkaznog roka od trideset dana od dana dostave obavijesti članu Programa o obustavi Programa na e-mail adresu člana Programa.

PIPI zadržava pravo dopune ili izmjene Uvjeta radi usklađivanja s promjenama primjenjivih propisa i/ili PIPIJEVIM poslovnim procesima te ukoliko je navedeno u interesu pojednostavljenja i u svrhu sigurne obrade podataka i PIPICA te sprječavanja zlouporabe.

PIPI će o promjenama Uvjeta obavijestiti članove Programa putem e-maila. Smatrat će se da je član Programa suglasan s promjenom ako ne otkaže sudjelovanje u Programu kako je propisano u stavku 1. ovog članka u roku od mjesec dana od dana slanja obavijesti. Ako član Programa nije suglasan s nekom promjenom može raskinuti svoje sudjelovanje u Programu s trenutnim učinkom, a prije datuma stupanja na snagu navedene promjene ili promjena.

Ovi Uvjeti primjenjuju se od 14.12.2020. godine.

Besplatna dostava u RH iznad 53,09 € (400,01kn)