Izjava o privatnosti

Pravila o obradi i zaštiti osobnih podataka

I. Podaci o voditelju obrade osobnih podataka

Naziv: PIPI BEVERAGES d.o.o. (dalje u tekstu: Voditelj obrade osobnih podataka/PIPI)
Registrirano sjedište: Split, Stinice 59, Republika Hrvatska
Osobni identifikacijski broj (OIB): 04639062985
Registarski broj (MBS): 060397453
E-mail pristup: [email protected]

PIPIobrađuje Vaše osobne podatke zakonito, pošteno i transparentno.

II. Opseg primjene pravila o obradi i zaštiti podataka

Ova Pravila o obradi i zaštiti podataka (dalje u tekstu: Pravila) primjenjuju se isključivo na obradu podataka u svezi sa korištenjem internetske stranice shop.pipi.com.hr (dalje u tekstu: internetska stranica) i PIPI online trgovine na internetskoj stranici kao i u svezi s kupnjom tamo dostupnih proizvoda te s provođenjem PIPI programa vjernosti kojem se pristupa putem internetske stranice (dalje u tekstu: Program vjernosti).

III. Pravna osnova obrade osobnih podataka

1. Pravna osnova obrade osobnih podataka koji se prikupljaju korištenjem internetske stranice je izvršenje ugovora o korištenju internetske stranice koji sklapate u trenutku posjećivanja internetske stranice, a u skladu s Općim uvjetima korištenja PIPI online trgovine.

2. Pravna osnova obrade osobnih podataka koje ste nam učinili dostupnima registracijom i kreiranjem korisničkog računa na internetskoj stranici je:

a) izvršenje ugovora o Programu vjernosti koji sklapate pristupanjem Programu vjernosti u trenutku registracije na internetskoj stranici stvaranjem korisničkog računa te davanjem podataka potrebnih za provođenje Programa vjernosti, a u skladu s Uvjetima sudjelovanja u Programu vjernosti na koja dajte suglasnost prilikom registracije; i

b) izvršenje ugovora o kupoprodaji proizvoda istaknutih u PIPI online trgovini na internetskoj stranici koji sklapate u trenutku dobivanjem potvrde od PIPIJA da je Vaša narudžba prihvaćena i otpremljena, a u skladu s Općim Uvjetima prodaje.

3. Pravna osnova obrade osobnih podataka koje ste nam učinili dostupnima kreiranjem narudžbe kao kupac-gost je izvršenje ugovora o kupoprodaji kako je navedeno pod točkom 2. b).

4. Pravna osnova obrade osobnih podataka treće osobe, koje ste nam učinili dostupnima prilikom kreiranja narudžbe i odabira da se proizvod šalje kao poklon trećoj osobi, je izvršenje ugovora o kupoprodaji kako je navedeno pod točkom 2. b). S time da je pravna osnova obrade e-mail adrese takve osobe, legitimni interes PIPIJA. Naime, PIPI je dužan u skladu sa važećim propisima o zaštiti osobnih podataka, trećoj osobi na prikladan način dati propisane obavijesti o obradi njenih osobnih podataka, a što će učiniti slanjem odgovarajuće obavijesti o obradi podataka navedenoj trećoj osobi, na navedeni e-mail treće osobe.

IV. Opseg i kategorije podataka koje se obrađuju

PIPI ne obrađuje više podataka nego što je to potrebno za korištenje internetske stranice i PIPI online trgovine, izvršenje ugovora o Programu vjernosti, ugovora o prodaji PIPI proizvoda te s navedenim ugovorima povezanim rješavanjima reklamacija, prigovora i sl. kao i dostavu kupljenih PIPI proizvoda.

Obrađuju se sljedeći osobni podaci registriranih korisnika i kupaca-gostiju: ime i prezime, adresa (uključujući grad i poštanski broj), e-mail adresa i broj telefona, a ukoliko se kupci odluče za plaćanje proizvoda putem bankovne kartice, tada se obrađuju i podaci o bankovnoj kartici kojom se vrši plaćanje PIPI proizvoda.

Ukoliko se obrađuju podaci treće osobe kojoj se proizvod dostavlja kao poklon obrađuju se isključivo osobni podaci potrebni za dostavu proizvoda (ime i prezime, adresa (uključujući grad i poštanski broj)) kao i podatak o e-mail adresi, kako bi PIPI bio u mogućnosti, u skladu s primjenjivim propisima, upoznati osobu čije podatke obrađuje, o obradi i zaštiti njenih podataka.

Kada je riječ o registriranom korisniku dodatno se obrađuju sljedeći podaci u sklopu njegovog korisničkog računa: povijest narudžbi i njihov status te povijest unesenih kodova.

PIPI će daljnje podatke obraditi isključivo ukoliko takve podatke sami učinite dostupnima PIPIJU u sklopu Vaše komunikacije s PIPJEM putem e-maila ili na drugi način.

Tijekom pregledavanja sadržaja na internetskoj stranici, biti će evidentirana IP adresa Vašeg računala, vrijeme početka i završetka posjeta, identifikacija gledane usluge te, u određenim slučajevima, ovisno o postavkama Vašeg računala, vrsta preglednika i operativni sustav. Sustav automatski bilježi navedene podatke.

Kolačići: Kolačići su male tekstualne datoteke koje su smještene na Vašem računalu i mobilnom uređaju od strane internetskih stranica koje posjećujete. Oni se široko koriste kako bi se omogućilo što efikasnije djelovanje internetskih stranica, kao i da bi pružili internetske usluge i pogodnosti za korisnike. Sve o kolačićima koje koristi internetska stranica kao i mogućnosti odabira kolačića saznajete u našim Pravilima o kolačićima.

V. Svrhe obrade osobnih podataka

Svrhe obrade podataka je sljedeća:

(i) Sklapanje i izvršenje ugovora o korištenju internetske stranice i PIPI online trgovine te ugovora o kupoprodaji PIPI proizvoda, a što uključuje obradu narudžbe, naplatu kupoprodajne cijene te izdavanje računa za kupoprodaju, dostavu kupljenih PIPI proizvoda, izvršenje zamjene proizvoda, rješavanje eventualnih prigovora kupaca i sl..

(ii) Sklapanje i izvršenje ugovora o Programu vjernosti, a što uključuje obradu narudžbe, dostavu naručenih PIPI proizvoda, izvršenje zamjene proizvoda, rješavanje eventualnih prigovora člana Programa vjernosti i sl..

(iii) Davanje obavijesti o obradi osobnih podataka trećoj osobi, čije podatke je kupac učinio dostupnima PIPIJU u svrhu dostave kupljenih proizvoda kao poklona na adresu treće osobe. Podatak o e-mail adresi navedene treće osobe kojoj se proizvod dostavlja kao poklon, PIPI će obrađivati isključivo u svrhu dostave navedene obavijesti o obradi podataka treće osobe te e-mail adresu treće osobe neće koristiti niti u jednu drugu svrhu.

(iv) Podaci evidentirani u dnevničkoj datoteci tijekom pretraživanja internetske stranice koriste se u statističke svrhe (da se prikupe podaci o popularnosti internetske stranice), za otkrivanje pogrešaka i provjeravanje sigurnosti rada internetske stranice te u konačnici za otkrivanje i sprječavanje nezakonitih vanjskih napada koji krše ili ugrožavaju ispravnost internetske stranice.

(v) U svrhe komunikacije sa registriranim korisnicima i kupcima-gostima te drugim posjetiteljima internetske stranice i PIPI online trgovine.

VI. Prijenos podataka

PIPI u određenim slučajevima prenosi Vaše podatke trećim stranama za sljedeće svrhe obrade:

(i) Zbog ostvarivanja neke od funkcionalnosti, sadržaja ili usluge internetske stranice i online trgovine, pristup Vašim podacima može imati naš ugovoreni partner Drap d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, OIB: 41437879613, nadležan za održavanje funkcionalnosti i administraciju internetske stranice.

(ii) Usluge kartičnog plaćanja za PIPI provodi WSPay™, usluga trgovačkog društva Webstudio d.o.o. WSPay™. Ovim sustavom unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kartice je zaštićen SSL protokolom (Secure Socket Layer) 256-bitne enkripcije koju osigurava WSPay™ sustav za on line autorizaciju kreditnih kartica. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se putem WSPay sustava za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između Webstudio sustava WSPay™ i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla). WSPay™ sustav instaliran je na poslužiteljima pod kontrolom trgovačkog društva Webstudio d.o.o.

(iii) Kako bismo kupcima PIPI proizvoda putem online trgovine te članovima Programa vjernosti osigurali brzu obradu narudžbe, pakiranje, otpremu i dostavu naručenih proizvoda, Vaše osobne podatke dostavljamo svom ugovornom partneru PICK & PACK d.o.o., Zagreb, Charlesa Darwina 14, OIB: 70227273207. Sama dostava se vrši putem dostavnih službi po izboru navedenog ugovornog partnera koji je ovlašten Vaše podatke po našem nalogu proslijediti u tu svrhu navedenoj dostavnoj službi.

VII. Trajanje obrade osobnih podataka

Razdoblje obrade osobnih podataka započinje pružanjem osobnih podataka i traje do izvršenja ugovora o Programu vjernosti i Ugovora o kupoprodaji. Nakon toga Vaše osobne podatke ćemo brisati, osim u mjeri i trajanju potrebnima za ispunjavanje zakonskih obveza, rješavanje eventualnih sporova i/ili ispunjavanje ugovora sklopljenih s izvršiteljima obrade. Pojedine osobne podatke koji su sadržani u financijsko računovodstvenoj dokumentaciji dužni smo čuvati 11 godina sukladno Zakonu o računovodstvu.

VIII. Sigurnost i ostale informacije

PIPI pohranjuje osobne podatke isključivo u digitalnom obliku. Svi osobni podaci zaštićeni su odgovarajućom prvoklasnom zaštitom te jedino ovlašteni zaposlenici PIPIJA i ovlašteni zaposlenici osoba navedenih u ovim Pravilima kojima je PIPI prenio osobne podatke u ovdje navedene svrhe imaju pristup osobnim podacima i obavljaju djelatnosti vezane za osobne podatke. PIPI će sustav zaštite podataka redovito nadograđivati i unaprjeđivati te činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi spriječio neovlašteni pristup obrađivanim osobnim podacima.

Postoji mogućnost da putem internetske stranice pristupite društvenim mrežama Facebook i Instagram. Ukoliko pristupate navedenim društvenim mrežama, Vaš će internetski pretraživač uspostaviti izravnu vezu s Facebook odnosno Instagram poslužiteljem. Sadržaj dodataka prenosi se izravno s Facebook, odnosno Instagram korisničkog računa na Vaš pretraživač i s njega integrira u internetsku stranicu. Navedeno znači da PIPI nema utjecaja na opseg podataka koje Facebook odnosno Instagram prikuplja pomoću tih dodataka, niti snosi ikakvu odgovornost s tim u vezi. Stoga se upoznajte prethodno s uvjetima korištenja i pravilima privatnosti navedenih stranica.

IX. Vaša prava vezana za obradu osobnih podataka

 (i) PRAVO NA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA-Možete zatražiti informaciju vezanu za obradu Vaših Podataka u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: ([email protected]) .

(ii) PRAVO NA ISPRAVAK OSOBNIH PODATAKA-Možete zatražiti od Voditelja obrade osobnih podataka ispravak ili izmjenu svojih osobnih podataka u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: ([email protected]), odnosno izravnim unošenjem ispravka podataka u korisničkom profilu na internetskoj stranici.

(iii) PRAVO NA BRISANJE OSOBNIH PODATAKA-Možete od Voditelja obrade osobnih podataka tražiti brisanje Vaših osobnih podataka pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: ([email protected]). U navedenom slučaju, Voditelj obrade osobnih podataka će bez odgađanja Vaše podatke obrisati osim u slučaju i u mjeri potrebnoj za ostvarivanje legitimnih interesa voditelja obrade osobnih podataka u skladu s propisima.

(iv) PRAVO NA OGRANIČAVANJE OBRADE- Možete od Voditelja obrade osobnih podataka tražiti ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: ([email protected]). Voditelj obrade osobnih podataka će u tom slučaju odrediti ograničenje ukoliko se ispuni jedan od sljedećih uvjeta:

  • ispitanik osporava točnost osobnih podataka, u kom slučaju će se obrada ograničiti na razdoblje kojim se voditelju obrade osobnih podataka omogućuje provjera točnosti uporabe;
  • obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
  • voditelj obrade osobnih podatka više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
  • ispitanik je uložio prigovor te očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

(v) PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA-Možete od Voditelja obrade osobnih podatka tražiti u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: ([email protected]) da Vam osobne podatke koje ste pružili voditelju obrade osobnih podataka preda u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade osobnih podataka.

(vi) PRAVO NA PRIGOVOR-Možete Voditelju obrade osobnih podataka uložiti u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: ([email protected]) prigovor sukladno članku 21. i 22. Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

(vii) PRAVO PODNOŠENJA PRIGOVORA NADZORNOM TIJELU-Ukoliko smatrate da se obradom Podataka krši mjerodavno pravo možete se obratiti i izravno tijelu nadležnom za zaštitu podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadležnom sudu kako bi ostvarili svoja prava.

(viii) POVLAČENJE PRIVOLE- Možete u svako doba povući svoju privolu za obradu osobnih podataka pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: ([email protected]). U navedenom slučaju, Voditelj obrade osobnih podataka će bez odgađanja Vaše podatke obrisati osim u slučaju i u mjeri potrebnoj za ostvarivanje legitimnih interesa voditelja obrade osobnih podataka u skladu s propisima.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitosti obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Osoba odgovorna za zaštitu podataka

Za sva pitanja vezana za obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka možete nam se obratiti putem emaila: [email protected]

X. Primjena i naknadne izmjene pravila

Ova Pravila primjenjuju se od 14.12.2020. godine. PIPI zadržava pravo povremene izmjene ovih Pravila radi usklađivanja s promjenama primjenjivih propisa i/ili ako PIPI uvede nove sustave ili procese koje uključuju korištenje osobnih podataka. U slučaju izmjene ovih Pravila, PIPI će izmijenjenu verziju Pravila objaviti na internetskoj stranici te se pozivate da prilikom svakog posjeta internetskoj stranici provjerite ova Pravila.

Besplatna dostava u RH iznad 53,09 € (400,01kn)