Pipi nagradni natječaj Pit-ness

ČLANAK 1.
Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „Pit-ness“ (dalje: Natječaj) je Imago reklamna agencija d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb, OIB: 41856116339 (dalje: Organizator), u ime klijenta PIPI BEVERAGES d.o.o. OIB: 04639062985, Stinice 59, 21000 Split (dalje: Klijent). Natječaj se provodi u svrhu promocije Klijenta i proizvoda njegovog brenda Pipi. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje u tekstu se naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže koja se spominje u pravilima. Ova pravila Natječaja (dalje: Pravila) bit će objavljena na Pipi web stranici https://shop.pipi.com.hr/.
ČLANAK 2.
Nagradni natječaj traje od 22.3.2022. u 9:00 sati do 27.3.2022. u 23:59 sati.
Nagradni natječaj odvija se putem Facebook stranice https://www.facebook.com/pipi.com.hr.
ČLANAK 3.
Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja. Za sudjelovanje maloljetnika suglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati i zastupati ju. Maloljetnik može biti dobitnik nagrade odnosno primiti osvojenu nagradu prema zakonu, odnosno ako je skrbnik maloljetnika prihvatio nagradu time je izrazio svoju suglasnost s Pravilima te nagradu u ime maloljetnika i preuzima. U Natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, osobito zaposlenici Organizatora, Klijenta te članovi njihovih užih obitelji.
ČLANAK 4.
Sudjelovanje u Natječaju moguće je isključivo putem Facebooka.
Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju na Facebooku, sudionik mora na Facebook stranici https://www.facebook.com/pipi.com.hr, u komentar objavljenog posta koji se odnosi na Natječaj, objaviti svoj autorsku fotografiju ili video na temu „Lito ide, tribalo bi poć vježbat. Pipi ima za tebe posebni pit-ness program.“ na način da prikažu kako to dovode svoje tijelo u formu za ljeto, konkretno izvode jednu od četiri vježbi: istezanje, biceps, horizontalno trčanje, sklek na leđima. Nagradni natječaj traje od 22.3.2022. u 9:00 sati do 27.3.2022. u 23:59 sati.
Četiri najkreativnija i najsmješnija fotografije/videa po izboru žirija bit će proglašeni pobjedničkim te će dobitnici osvojiti svaki po jedan Pipi ručnik i šest limenki Pipi naranča. Dobitnici će biti izvučeni u ponedjeljak, 28.3.2022. i objavljeni na web stranici https://shop.pipi.com.hr/ u roku od 72 sata od završetka nagradnog natječaja. Organizator zadržava pravo ne uzeti u obzir prijave koje odražavaju rasnu, spolnu ili neku drugu vrstu diskriminacije ili na bilo koji drugi način krše ova Pravila ili zakone Republike Hrvatske. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih. Preporučuje se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka Facebooka.
ČLANAK 5.
Sudionik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na postavljeni komentar u opsegu u kojem je komentar podložan zaštiti autorskih prava. U tom slučaju Sudionik mora imati izričiti pristanak svake osobe uključene na postavljeni komentar za prijavu na Natječaj i korištenje u skladu s ovim pravilima. Za maloljetne osobe pristanak za korištenje prava mora dati roditelj odnosno osoba ovlaštena skrbiti o maloljetniku. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Sudionik koji je postavio komentar. Sudjelujući u Natječaju Sudionik kao autor komentara bezuvjetno prenosi na Organizatora isključivo pravo korištenja u promotivne svrhe branda Pipi, bez potrebe za navođenjem imena autora i to vremenski, prostorno, medijski i sadržajno neograničeno te bez posebne naknade autoru osim nagrade na koju ima pravo ako je dobitnik Natječaja. Sudionik daje suglasnost Organizatoru da na temelju svojeg prava iskorištavanja iz ovog članka to pravo prenese na treće osobe u istom opsegu. Prijavom komentara na Natječaj Sudionik osniva i prenosi na Klijenta neograničeno besplatno pravo iskorištavanja komentara u bilo kojem obliku i isključivo za internu upotrebu.
ČLANAK 6.
Cilj Natječaja je odabir najkreativnijih fotografija/videa Sudionika na Pipi Facebook stranici po izboru tročlanog žirija u sastavu: Ines Umićević, PIPI BEVERAGES d.o.o., Kim Norma Müller, PIPI BEVERAGES d.o.o. i Antea Franjić, Imago reklamna agencija d.o.o. Tročlani će žiri odabrati četiri dobitnika koji će osvojiti po jedan Pipi ručnik i šest limenki Pipi naranča. Četiri dobitnika, koji će biti birani između svih prijava na Facebook profilu (ispod objavljenog posta), biti će nagrađeni s jednim Pipi ručnikom i šest limenki Pipi naranča. Dobitnik nagrade dužan je javiti se putem inboxa svojeg Facebook profila. Dobitnik je dužan poslati svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, broj telefona) koji moraju odgovarati podacima na njegovoj osobnoj iskaznici. Ako se dobitnik ne javi sam, Organizator će kontaktirati dobitnika putem inboxa na njihovom Facebook profilu. U odgovoru na tu poruku dobitnik je dužan dostaviti svoje osobne podatke u roku od 24 sata kako bi potvrdili preuzimanje nagrade. Ako se dobitnik u navedenom roku ne javi ili na drugi način ne dostavi svoje podatke potrebne za preuzimanje nagrade, gubi pravo na nagradu. Dobitnicima će na kućnu adresu biti dostavljene nagrade unutar dva tjedna od primitka podataka potrebnih za slanje nagrade. Preuzimanjem nagrade od strane Sudionika prestaju sve obveze Organizatora prema Sudioniku odnosno Dobitniku. Dobitnik ne može zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Nagrada nije zamjenjiva za novac, drugi proizvod ili uslugu.
ČLANAK 7.
Organizator će pregledati sve prijavljene komentare i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike ako:
• Sudionik prekrši Pravila;
• Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
• komentar je već prijavljen na Natječaj;
• prijavljeni komentar se ne pridržava teme Natječaja;
• jedna ili više osoba koje su označene u komentaru zatraže uklanjanje komentara iz Natječaja iz bilo kojeg razloga;
• prijavljeni komentar nije autorsko djelo Sudionika koji prijavljuje, ili Sudionik ne pruži dokaz o autorskom djelu ili potrebnim suglasnostima osoba osobito maloljetnika za korištenje u roku od 24 sata na upit Organizatora;
• Sudionik se koristi lažnim profilom za prijavu komentara. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhu sudjelovanja u natječaju;
• Prijavljeni komentar je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, ili na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu s ovim pravilima ili zakonom.
ČLANAK 8.
Sudjelujući u Natječaju, Sudionik pristaje i suglasan je da se svi osobni podaci koje daje prikupe, pohrane, obrađuju i koriste isključivo za vrijeme trajanja te u svrhu provođenja Natječaja. Sudionik pristaje da u slučaju osvajanja nagrade Organizator objavi njegovo ime i prezime u digitalnim (Facebook profil) i tiskanim medijima bez ograničenja te bez dodatne posebne suglasnosti Sudionika ili naknade. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoju suglasnost vezanu uz prikupljanje, korištenje i obradu osobnih podataka slanjem takvog maila na [email protected], te prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnosti sudjelovanja u Natječaju. Sudionik pristaje da se njegovi osobni podaci dani odnosno vezani za Natječaj mogu obrađivati i prenositi unutar tvrtke PIPI BEVERAGES d.o.o. Svi takvi podaci mogu se koristiti i prenositi samo u mjeri koja je određena svrhom ovog Natječaja te u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka. Organizator i Klijent će poduzeti sve potrebne korake da zaštite osobne podatke u skladu s važećom regulativom. Sudionik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi. Sudionik je suglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontaktne podatke. U slučaju nedostupnosti Sudionika iz bilo kojeg razloga, uključujući netočne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupit će se u skladu s odredbom članka 7. Pravila. Sudionik koji je dobitnik pristaje da Organizator objavi njegove dostavljene podatke bez njegove daljnje suglasnosti i radi ispunjenja svrhe Natječaja.
ČLANAK 9.
Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na Facebook stranici https://www.facebook.com/pipi.com.hr.
U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.
Pravila se primjenjuju počevši od dana objavljivanja na web stanici 22.3.2022. godine.
Besplatna dostava u RH iznad 400,00 kn (53,09€)